Vi har over 30 års erfaring fra anleggsbransjen, og har i løpet av denne tiden opparbeidet oss bred erfaring innen grunnarbeid for boligfelt og næringsområder, vann og avløpsanlegg, veibygging, tunnelarbeid. drenering, graving av damanlegg, transport av masser, maskiner og utstyr, salg av masser, geomatikk/landmåling, trafostasjoner og fiberoptikk.

Maskinparken vi disponerer er stor og moderne, og med mye tilleggsutstyr er vi fleksible til de fleste typer oppdrag. Både store og små.