Kvalitet

Br. Thorkildsen skal alltid levere et godt utført arbeid.
Våre oppdragsgivere skal være fornøyd med vår innsats og foretrekke oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom

 Å gjøre jobben riktig første gang
 Å utføre arbeidet til riktig tid
 Overholde våre samsvarsforpliktelser
 God samarbeidsevne
 Å forholde seg rett til forutsetninger og avtaler som er gjort
 Å fokusere på å skape et godt og sikkert internt arbeidsmiljø
 Tilstrekkelig faglig og teknisk kapasitet
 Tilstrekkelig kompetanse på KS

Helse, miljø og sikkerhet

Vi skal arbeide på en slik måte at alle våre medarbeidere kommer hele hjem etter endt arbeidsdag. HMS skal være en del av vår arbeidshverdag. Sikkerhet skal gå foran alt.

Dette oppnår vi gjennom
 God planlegging
 Tilstrekkelig kompetanse på HMS
 Gode rutiner
 Riktig opplæring
 Å ta hensyn til det ytre miljø
 Fokus på rapportering og behandling av avvik og uønskede hendelser
 Tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig

Ytre miljø

Vi skal ha minst mulig negativ innvirkning på det ytre miljø i vårt arbeid. Vi skal gå foran som gode eksempler og ta ytre miljø på alvor.

Dette oppnår vi gjennom

 Skape bevissthet til våre ansatte
 Overholde våre samsvarsforpliktelser
 Å redusere utslipp av klimagasser
 God beredskap
 Riktig opplæring
 Bevisst bruk av leverandører
 Kontinuerlig forbedring av miljøstyringssystemet