Br. Thorkildsen er en maskinentreprenørvirksomhet fra Sørlandet med hovedkontor i Røssevika, 4560 Vanse. Vi har over 30 års erfaring fra anleggsbransjen og har i løpet av denne tiden opparbeidet oss bred erfaring innen grunnarbeid for boligfelt og næringsområder, vann og avløpsanlegg, veibygging, tunnelarbeid. drenering, graving av damanlegg, transport av masser, maskiner og utstyr, salg av masser, geomatikk/landmåling, trafostasjoner og fiberoptikk. Vi transporterer grus, pukk og asfalt i tillegg til spesialtransport av anleggsmaskiner.

Br. Thorkildsen har eget masseutsalg med grus, jord, sand og pukk i Røssevika Industriområde.

De fleste oppdrag befinner seg i Sør- Norge, men med stor fleksibilitet og et eget reisende team er alt mulig; slik at arbeid andre steder i landet er like aktuelt.