• 1983

  Etablering

  Brødrene Thorkildsen AS ble etablert av brødrene Roy og Knut Thorkildsen i Vanse. De startet da med en gravemaskin (brøyt XT20T) og en lastebil Volvo F 88. I starten bestod arbeidsoppdragene av diverse tomtearbeid og små anleggsoppdrag i Vanse- og Farsundsområdet. De hadde blant annet kornkjøring for Vanse Mølle i en lengre periode. Etter hvert ble det også en del leiekjøring for Statens Vegvesen og Telenor.

 • 1994

  Nye lokaler på Høyland

  Brødrene Thorkildsen AS flytter inn i lokaler på Høyland.

 • 1996

  15 Ansatte

  Bedriften har 15 ansatte og en omsetning på 16 millioner kroner.

 • 1998

  Nye lokaler i Røssevika

  Utover på 90-tallet økte arbeidsomfanget, og det ble ansatt flere arbeidstakere.
  I 1998 flytter vi inn nye lokaler bygges i Røssevika i Vanse.

 • 2005

  TT Invest

  TT Invest kjøper 50% av aksjene i selskapet.

 • 2006

  Vanse Graveentreprenør

  Brødrene Thorkildsen AS kjøper Vanse Graveentreprenør AS.

 • 2011

  Reiersen Transport

  Brødrene Thorkildsen AS (40%) og TT Invest (60%) overtar firmaet Reiersen Transport AS.

 • 2014

  Reisejobber

  Selskapet har tradisjonelt klart å holde seg med arbeidsoppdrag i nærområdet. Dette har endret seg med årene.
  Fra 2014 var ca. halvparten av arbeidsoppdragene på større anlegg som krever at arbeiderne bor borte. Dette var medvirkende til veksten i 2014.

 • 2015

  Vekst

  Br.Thorkildsen AS har i overkant av 80 ansatte og omsetter for ca. 125 mill årlig.

 • 2016

  Vekst

  ​​Br. Thorkildsen har i overkant av 90 ansatte. Fra 2013 til 2016 ble omsetningen doblet – fra rundt 95 til 190 millioner.

 • 2017

  Status

  ​Maskinparken består av rundt 45 gravemaskiner, 20 dumpere, 8 hjullastere, 7 traktorer, 8 asfaltbiler og 20 lastebiler. Bedriften har i overkant av 100 ansatte.

 • 2019

  Status

  Maskinene våre kan sees mellom Telemark og Rogaland. Vi har rundet 100 ansatte og omsetter for omlag 190 millioner.