Kontraktene gjelder bygging av gang og sykkelvei på fylkesvei 42 i Eiken og skredsikring på fylkesvei 450 i Sirdal. Dette er arbeid for rundt 22,6 millioner.