Vi starter i januar 2019 med flere nye prosjekter:
Opptil 8 gravemaskiner og 2 lastebiler skal være med å bygge ny E39 fra Kristiansand til Mandal grense.
Dette utgjør arbeid for ca 20 ansatte.
Vi har også fått et stort lokalt prosjekt på Alcoa Lista med tildekking av deponier.
Vi reiser til Sauda for starte med grunnarbeider for trafostasjon.
Disse prosjektene utgjør arbeid for flere titalls millioner.