Br. Thorkildsen

Vi utfører alle former for veibygging, grunnarbeid for boligfelt og næringsområder, vann og avløpsanlegg, tunnelarbeid. drenering, graving av damanlegg, transport av masser, salg av masser, geomatikk/landmåling, trafostasjoner og fiberoptikk.

Masseutsalg

Vi har et masseutsalg av grus, jord, sand og pukk i Røssevika Industriområde, Vanse.
Du får transport av massen hjem til deg, eller du kan hente den selv.

Kontakt transportansvarlig for et uforpliktende tilbud!

Aktuelt

Br. Thorkildsen er sertifisert i standardene kvalitetsledelse – ISO 9001:2015 og miljøledelse – 14001:2015.

© Br. Thorkildsen AS