Br. Thorkildsen

Vi utfører alle former for veibygging, grunnarbeid for boligfelt og næringsområder, vann og avløpsanlegg, tunnelarbeid. drenering, graving av damanlegg, transport av masser, salg av masser, geomatikk/landmåling, trafostasjoner og fiberoptikk.

ISO - Sertifisert

Br. Thorkildsen er sertifisert etter ISO 9001 Kvalitet og ISO 14001 Miljø.

Aktuelt

Br. Thorkildsen er sertifisert i standardene kvalitetsledelse – ISO 9001:2015 og miljøledelse – 14001:2015.