REFERANSER

  

PROSJEKT TYPE PROSJEKT TIDSPUNKT REFERANSE TILBUDSSUM
Flekkefjord Bybru Grunnarbeider, VA 2017 - d.d. Flekkefjord Kommune 14 mill.
Ny adkomstvei Bryneheia Veibygging 2017- Farsund Kommune 2,4 mill.
FV 44 Flekkefjord bybru Forberedene arbeider 2016-2017    
Vestre Korridor Feda Kabelgrøfter, fundamentsgraving 2016 - d.d  UE for Veidekke 15 mill. 
Rv 9 Skomedal Veibygging 2016 - d.d Statens Vegvesen 40 mill.
Sigevann, Skjoldnes Tomt for renseanlegg 2016 - d.d Farsund Kommune 2 mill. 
VA Lundevågen VA- arbeid 2016 - d.d Farsund Kommune 1,5 mill. 
VA Kåveland VA - Arbeid, grunnarbeid 2016 - d.d Lyngdal Kommune 4 mill. 
VA Danefjell VA- Arbeid 2016 - d.d Farsund Kommune 6 mill. 
VVA Skomrak hyttefelt VA anlegg, grunnarbeid 2016 - d.d Lyngdal Kommune 5,5 mill. 
VVA Søyland boligfelt VVA arbeid 2016 -  Flekkefjord Kommune 6 mill.
Ny steinbrygge og OV Ny steinbrygge og lagt OV  2016 -  Farsund Kommune 1,5 mill. 
VA Åsen VA Arbeid 2016 -  Farsund Kommune 1,5 mill.
Orstad Boligfelt VA/El-nett, tomtearbeid 2015-2020 Orstad Utviklingsselskap 50 mill. 
FV 480 G\S veg Tungenesveien Veibygging, G/S veg 2015-2016 Statens Vegvesen 40 mill
Kråkenes boligfelt Grunnarbeid for tomter 2015 - d.d Farsund Kommune 4,5 mill.
VA Øygarden VA arbeid 2015 -  Farsund Kommune 9 mill.
Feda renseanlegg   2015-   1,5 mill.
VA Postveien VA arbeid 2015-   3,8 mill. 
Lysebotn Kraftverk 2 Grunnarbeid, kraftstasjon, tunnel 11 km 2014-2017 Implenia AS 110 mill
Nordkapp Riving og utfylling v/Nordkapp 2014 - 2016 Farsund Kommune 27 mill. 
Søyland Boligfelt VA- Anlegg 2014 -  Flekkefjord Kommune 8 mill.
E 6 Minnesund Kabelgrøfter, Ny E6 2013-2015 Veidekke 46 mill
Helvik Boligfelt VA/El-nett, grunnarbeid for tomter 2013-2014

Minde

terrasse, Farsund Kommune

6,1 mill
FV 460 Svennevik Utvidelse av fylkesvei 2013 -  Statens Vegvesen 10,7 mill
Rosfjord Brygge VA/El-nett, grunnarbeid for tomter 2012-2014 B.R.G 15,5 mill
E6 Dovrebanen Fp2 E6 Dovrebanen 2012 - 2015 UE for Veidekke 60 mill.
Ny bru Vigeland Grunnarbeid ny bru  2012 -  Lindesnes Kommune 11 mill. 
Lista Vindmøllepark Kabelgrøfter m/ legging av 22 000 m høyspent, veibygging 2011-2012 Hærhe / Veidekke 14 mill
Fiber diverse Fiber Instrastruktur 2011 - d.d.  Agder Bredbånd - Altifiber AS 10 mill. 
Strandpromenaden Farsund Grunnarbeid ny strandpromenade 2010 - 2011 Farsund Kommune 7 mill.
Røssevika Industriområde Grunnarbeid 2009 - 2016 Farsund Kommune 50 mill. 
FV 651 Skråveien Veibygging 2007-2010 Trafikk og Anlegg 20 mill.
Bjørnevåg Turistanlegg Opparbeidelse av nytt turistanlegg 2007-2009 Ekely Holding AS 3 mill. 
RV 465 Kjørrefjord-Ulland Veibygging, tunnel 2006-2009 Mesta AS 45 mill
Buland Boligfelt Opparbeidelse av nytt boligfelt 2006-2007 Farsund Kommune 3,4 mill
Kaneheia Boligfelt VA arbeid, grunnarbeid 1997-2000 Farsund Kommune 7 mill