HMS

 Vi arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring av vårt HMS - arbeid. HMS skal være en naturlig del av vår hverdag.

Vårt HMS - system inneholder retningslinjer for å nå felles mål:

- Å gjøre oppdragsgiver fornøyd med vår innsats, dvs gjøre et godt utført arbeid til riktig tid, gjøre jobben riktig første gang og forholde seg rett til de forutsetninger og avtaler som er gjort. 

- Å arbeide for å skape et godt og sikkert internt arbeidsmiljø, og ta hensyn til det ytre miljø, samt levere ethvert oppdrag i kvalitetsmessig god skikk.