HISTORIEN VÅR

1983

Brødrene Thorkildsen AS ble etablert av brødrene Roy og Knut Thorkildsen i Vanse. De startet da med en gravemaskin (brøyt XT20T) og en lastebil Volvo F 88. I starten bestod arbeidsoppdragene av diverse tomtearbeid og små anleggsoppdrag i Vanse- og Farsundsområdet. De hadde blant annet kornkjøring for Vanse Mølle i en lengre periode. Etter hvert ble det også en del leiekjøring for Statens Vegvesen og Telenor.

 

1994

Brødrene Thorkildsen AS flytter inn i lokaler på Høyland.

 

1996

Bedriften har 15 ansatte og en omsetning på 16 millioner kroner.


1998

Nye lokaler bygges i Røssevika i Vanse. Utover på 90-tallet økte arbeidsomfanget, og det ble ansatt flere arbeidstakere.

2005

TT Invest kjøpte 50% av aksjene i selskapet.

 

2006

Brødrene Thorkildsen AS kjøpte Vanse Graveentreprenør AS.

 

2011

Brødrene Thorkildsen AS (40%) og TT Invest (60%) overtok firmaet Reiersen Transport AS.

2013 - 2014

Selskapet har tradisjonelt klart å holde seg med arbeidsoppdrag i nærområdet. Dette har endret seg med årene. Fra 2014 var ca. halvparten av arbeidsoppdragene på større anlegg som krever at arbeiderne bor borte. Dette var medvirkende til veksten i 2014.

 

2015

Br.Thorkildsen AS har i overkant av 80 ansatte og omsetter for ca. 125 mill årlig.

 

2016

​​Br. Thorkildsen har i overkant av 90 ansatte. Fra 2013 til 2016 ble omsetningen doblet - fra rundt 95 til 190 millioner.

 

2017

​Maskinparken består av rundt 45 gravemaskiner, 20 dumpere, 8 hjullastere, 7 traktorer, 8 asfaltbiler og 20 lastebiler. Bedriften har i overkant av 100 ansatte.

 

2019 

Maskinene våre kan sees mellom Telemark og Rogaland. Vi har rundet 100 ansatte og omsetter for omlag 190 millioner.