OM BRØDRENE THORKILDSEN

Br. Thorkildsen er et entreprenørfirma fra Sørlandet med tilholdssted i Vanse. Vi utfører alle former for veibygging, VA anlegg, tomteopparbeidelse, tunnelarbeid, drenering, graving av damanlegg og fiberoptikk mm. Maskinene våre kan ses mellom Telemark og Rogaland. Ingen jobb er for liten eller for stor. Det betyr at vi også gjerne hjelper privatpersoner med graving av hus- og hyttetomter inkludert vann - og avløpsarbeid. Om du ønsker graving av mindre veier og stier, ordner vi det også.

Maskinparken vår er stor og moderne. Vi kan transportere grus, pukk og asfalt i tillegg til spesialtransport av anleggsmaskiner. Liker du best å være selvhjulpen, har vi et masseutsalg med grus, jord, sand og pukk i Røssevika Industriområde. Du kan få masser transport hjem til deg, eller hente selv.

Alle medarbeidere i Br. Thorkildsen er opptatt av å levere varene hver eneste dag. Lite utskiftninger i arbeidsstokken gjør at kompetansen holdes i firmaet, samtidig som de ansatte ivaretas på best mulig vis. En liten kompakt administrasjon sikrer god kommunikasjon med kunder, mens anleggsledere med bred kompetanse sørger for at firmaet leverer alle typer oppdrag til avtalt tid og pris.