NYHETER

  • Vi starter i januar 2019 med flere nye prosjekter: Opptil 8 gravemaskiner og 2 lastebiler skal være med å bygge ny E39 fra Kristiansand til Mandal grense.  Dette utgjør arbeid for ca 20 ansatte. Vi har også fått et stort lokalt prosjekt på Alcoa Lista med tildekking av deponier.  Vi reiser til Sauda for starte med grunnarbeider for trafostasjon.  Disse prosjektene utgjør arbeid for flere titalls millioner. 

  • Tredje uka og vi er godt i gang i Bamble for Hæhre. Her er vi en arbeidsstokk på 16 stk. Arbeid for flere tiltalls millioner skal utføres det neste året. 

  • Vi har fått tre trafotomter for Statnett, en på Bjerkreim for Veidekke og to for BRG Entreprenør, en på Tjørhom og en på Sauda. Dette arbeidet starter våren 2018. Og i Arendal skal vi inn med et grøftelag på 8 personer for AF Gruppen på nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand. I Arendal har vi også fått arbeid med ny gang og - sykkelvei for Statens Vegvesen. Her starter vi på nyåret. Lokalt i kommunen har vi også fått diverse arbeider. Dette gir oss arbeid på totalt ca. 40 mill.

  • "Jenter på anlegg er ikke akkurat sjeldent. Hos Br. Thorkildsen AS er det uvanlig mange jenter i jobb ute på anlegg. Men det er helt tilfeldig, altså." Les artikkelen om jentene i Br. Thorkildsen på Anleggsmaskinen.no   http://anleggsmaskinen.no/2017/04/jentene-br-thorkildsen-as/

  • Br. Thorkildsen har inngått en ny millionkontrakt med Lemminkainen. Dette gjelder transport av asfalt i Sirdal og Haukeli i Setesdalen sesongen 2017 og 2018. Denne avtalen gir arbeid til 6-8 asfaltbiler - en god nyhet før påske!